Bigasoft Audio Converter for Mac Bigasoft Audio Converter for Mac 5.5.0

Bigasoft Audio Converter for Mac một công cụ chuyển đổi âm thanh. Bigasoft Audio Converter for Mac tương thích với các định dạng sau bao gồm MP3, WAV, OGG, WMA (Windows Media Audio), RAW, PCM, CCIUT u-Law, VOX, MPC (MPEG plus và MusePack), MP2, ADPCM, AIFC, DSP, CCUIT A -LAW, GSM...

Download File!!
53 MB

Bigasoft Audio Converter for Mac một công cụ chuyển đổi âm thanh. Bigasoft Audio Converter for Mac tương thích với các định dạng sau bao gồm MP3, WAV, OGG, WMA (Windows Media Audio), RAW, PCM, CCIUT u-Law, VOX, MPC (MPEG plus và MusePack), MP2, ADPCM, AIFC, DSP, CCUIT A -LAW, GSM, CCUIT G723, CCUIT G721, CCUIT G726 và hơn thế nữa.

Bigasoft Audio Converter for Mac - Chuyển đổi âm thanh

Các tính năng của Bigasoft Audio Converter for Mac

  • - Hỗ trợ đọc MP3, WAV, WMA, Ogg Vorbis, VOX, RAW, PCM, CCIUT u-Law, MPC (MPEG plus / MusePack), MP2 (MPEG 1 Layer 2), CCUIT A-LAW, ADPCM, DSP, Các định dạng AIFC, CCUIT G721, GSM, CCUIT G723, CCUIT G726.
  • - Hỗ trợ viết các định dạng WAV, WMA, MP3, OGG, VOX, MP2, G723, G721, G726, GSM, A LAW, DSP.
  • - Hỗ trợ codec VBR.
  • - Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.
  • - Chơi các tập tin âm thanh.
  • - Viết tiêu đề, nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, album, bản nhạc, với Trình chỉnh sửa thẻ ID3.
  • - Thay đổi giao diện. Bạn có thể thay đổi Audio Converter với nhiều giao diện. Mặc định là kiểu Mac.
  • - Giao diện người dùng thân thiện. Thật đơn giản để sử dụng Audio Converter.

Thanks for visiting us!

Unzip the file
and
install software