Softwares Quản lý các tệp CAD

Phần mềm siêu chức năng và hệ điều hành tiên tiến và mạnh mẽ Với Windows, bạn có thể quản lý các tệp CAD
Download File!!
91 MB

Dieses Programm là phần mềm siêu chức năng và hệ điều hành tiên tiến và mạnh mẽ Với Windows, bạn có thể quản lý các tệp CAD bằng phần mềm này. Với phần mềm này, bạn sẽ có thể quản lý, chuyển đổi và chỉnh sửa các tệp CAD được thiết kế của mình.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thiết kế một tệp CAD bạn có thể chạy trong phần mềm khác, bạn có thể chuyển đổi định dạng tệp CAD được hiển thị trong phần mềm khác. Có thể đo chiều dài và góc và… trong phần mềm này, bạn có thể thực hiện với việc so sánh được thực hiện trong phần mềm

Các tính năng Dieses Programm

  • Khả năng nén tập tin CAD
  • Khả năng chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp CAD
  • Thay đổi định dạng tệp CAD để chạy trong phần mềm khác
  • Giao diện người dùng rất đơn giản và thuận tiện
  • Âm lượng rất tốt
  • Tốc độ rất cao
  • Có phiên bản Android

Thanks for visiting us!

Unzip the file
and
install software